موسسه شقایق روستا از پیشگامان ارائه خدمات ترویج خصوصی است که نقش ویژه ای در زمینه فعالیتهای اطلاع رسانی ، خدمات رسانه ای ،آموزشی ، پژوهشی و کشاورزی وروستایی با هدف توسعه منابع انسانی دارد


موسسه شقایق روستا|تاريخچه موسسه | فعالیت/محصول | هيات مديره | صاحبان سهام|تماس با موسسه شقایق روستا | صفحه اصلي

موسسه شقایق روستا

 

  

        موسسه شقايق روستا  موسسه ای فرهنگي هنري مي باشد كه فعاليت هايي در زمينه مشاوره ، مطالعه ، تحقيقات ، طراحي اجراي پژوهشهاي فرهنگي ، هنري ، علمي و اجتماعي دارد.

      همچنين ارائه خدمات اطلاع رساني ، بازاريابي ، ساخت و توليد فيلم هاي آموزشي ، سينمايي و سريال هاي تلويزيوني ، ونيز انجام فعاليت هاي انتشاراتي و برگزاري تورهاي آموزشي ، تخصصي ، سياحتي ، از ديگر فعاليت هاي اين موسسه مي باشد.


شرکت جهاد زمزمشرکت نهاده های دامی جاهدشرکت سرمایه گذاری جاهدشرکت جهاد حفاریموسسه فرهنگی ورزشی جهادگرانموسسه شقایق روستاشرکت رازیشرکت جهاد سبز