جهاد استقلال

 

جهاد حفاری تنها شرکت حفاری فعال در صنعت آب کشور است که توانایی حفر چاههای آب تا عمق 1000 متر و اجرای پروژه های خاص نظیر چاهای ژئوترمال و شافت تهویه تونل ها را دارا میباشد


شرکت جهاد حفاری | تاريخچه شرکت | فعالیت / محصول | هيات مديره | صاحبان سهام |تماس با شرکت جهاد حفاری| صفحه اصلي

فعالیتهای شرکت جهاد حفاری

 

    زمینه فعالیتهای شرکت جهاد حفاری :    

  1. مطالعه و طراحی و خدمات مشاوره ای :

  •  مطالعه و اکتشاف آبهای زیر زمینی

  • تعیین محل مناسب جهت حفر چاه

  • اکتشاف و استخراج معادن

  1. عملیات فنی و اجرایی :

  • حفاری چاههای عمیق در سازند های گوناگون

  • حفاری چاههای پیزومتر ، مشاهده ای و گمانه های اکتشافی

  • انجام حفاریهای مغزه گیری و اکتشافی

  • حفاری چاهای انفجاری معادن

  • حفاری با سیستم تیوبکس در زمینهای ریزشی بمنظور تزریق بتن

  • حفاریهای استحکامی ، نصب لنگرگاهها ، حفر چاههای زهکشی و ...

  • حفاری شافتهای قائم

  • حفر چاههای فلمن

  • حفر چاههای مطالعات لرزه نگاری

  • انجام آزمایشات پمپاژ بمنظور تعیین خواص و ضرائب هیدرودینامیکی لایه های آبدار ، تعیین آبدهی ماکزیمم و آبدهی مجاز ، افت مجاز ، تعیین محل نصب و انتخاب پمپ مناسب

  • نصب پمپ و تجهیز چاههای بهره برداری و انجام عملیات خطوط انتقال آب

  • انجام آزمایش چاه پیمایی

  • بازیابی چاههای قدیمی با روش نوین

  • توانایی و قابلیت لازم جهت نظارت موثر و ارزیابی دقیق پروژههای بزرگ حفاری

 

 


شرکت جهاد زمزمشرکت نهاده های دامی جاهدشرکت سرمایه گذاری جاهدشرکت جهاد حفاریموسسه فرهنگی ورزشی جهادگرانشرکت جهاد سبز